Γιατί να συμμετάσχω;

Ο θεσμός των βραβείων αναγνωρίζει, αναδεικνύει και επιβραβεύει σημαντικά και καινοτόμα επιτεύγματα και πρωτοβουλίες σε κάθε τομέα ή αγορά καθώς και έργα που θα αποτελέσουν ορόσημο για τις μελλοντικές εξελίξεις και δημιουργίες του κλάδου. Μέσα από τη διαδικασία αξιολόγησης και τις επισημάνσεις των Κριτών, οι εταιρείες, οργανισμοί, φορείς, λαμβάνουν, επιπλέον, χρήσιμο feedback από τους ειδικούς και εντοπίζουν τη θέση τους σε σύγκριση με τους peers τους στην αγορά που δραστηριοποιούνται. Όραμα των βραβείων της BOUSSIAS είναι ο θεσμός να αποτελέσει κίνητρο για την διαρκή βελτίωση εταιρειών και επαγγελματιών, προάγοντας τον κλάδο και αναβαθμίζοντας το επιχειρηματικό τοπίο στην Ελλάδα.

 • Αναγνώριση & αξιοπιστία
  Ένα βραβείο σημαίνει ότι η υποψηφιότητά σας έχει αξιολογηθεί θετικά από τους ειδικούς που απαρτίζουν την κριτική επιτροπή, αναγνωρίζεται και αποκτά αξιοπιστία.
 • Μέτρηση της Απήχησης & Benchmarking
  Μέσω της αξιολόγησης, οι υποψήφιοι «μετρούν» την απήχηση που έχουν τα έργα τους στην εγχώρια αγορά αλλά και σε σχέση με την παγκοσμιοποιημένη αγορά και τα διεθνή standards.
 • Ανατροφοδότηση & Βελτίωση
  Οι συντελεστές κάθε υποψηφιότητας, εφόσον το επιθυμούν λαμβάνουν τα σχόλια των αξιολογητών ώστε να λάβουν τις προτάσεις των ειδικών για πιθανά σημεία βελτίωσης των έργων τους.
 • Προβολή & Δημοσιότητα
  Μια διάκριση προσφέρει πολλαπλά εργαλεία και ευκαιρίες για ευρύτερη δημοσιότητα καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.
 • Κίνητρο στις ομάδες εργασίας
  Η διάκριση προσφέρει σημαντική αναγνώριση στις προσπάθειες των ομάδων και ενισχύει το ηθικό των εργαζομένων.
 • Ενίσχυση πωλήσεων
  Έχει αποδειχθεί μέσω ερευνών ότι ένα βραβείο ενισχύει την άποψη των πελατών για την ποιότητα των υπηρεσιών / προϊόντων μιας εταιρείας και συνεισφέρει θετικά στις πωλήσεις.