Επικοινωνήστε μαζί μας

Μάθετε σήμερα τα οφέλη της χορηγίας ή της υποψηφιότητάς σας!

Τελετή Απονομής

Αριστοτέλης Βοντζαλίδης, τηλ.: +30 210 6617 777 (εσωτ. 274), e-mail: [email protected]

Υποψηφιότητες – Χορηγίες

Κωνσταντίνος Δημάκης, τηλ.: +30 210 6617 777 (εσωτ. 145), e-mail: [email protected]

Στρατηγικός Συνεργάτης

Χορηγοί Επικοινωνίας

Διοργάνωση

Official Publication

Build
Construction