Κατηγορίες & Βραβεία

Αναλυτικά οι κατηγορίες υποψηφιοτήτων στα βραβεία

ΠΥΛΩΝΑΣ 1: Residential Development

Ο πυλώνας αφορά κάθε έργο, new development ή redevelopment, που αφορά ακίνητα οικιστικής χρήσης

1.1 Single House

1.2 House Complex

1.3 Residential High-rise Development (2 όροφοι+)

1.4 Apartment

1.5 Luxury Housing

1.6 Holiday Housing (AirBNB, παραθεριστικές κατοικίες)

1.7 Social Housing

1.8 Sustainable Residential Development
Η ενότητα αφορά κάθε έργο διαμόρφωσης ή ανακαίνισης κατοικίας/κατοικιών που διακρίνεται για την εφαρμογή βιώσιμων και φιλικών προς το περιβάλλον μεθόδων κατά την κατασκευή / ανακαίνιση.

1.9 Other
Στην κατηγορία αυτή υποβάλλονται υποψηφιότητες οι οποίες δεν μπορούν να ενταχθούν σε καμία από τις ήδη υπάρχουσες κατηγορίες του συγκεκριμένου Πυλώνα. Οι υποψηφιότητες που υποβάλλονται σε αυτή την κατηγορία ελέγχονται από την Επιτροπή Αξιολόγησης και ο/οι Πρόεδρος/οι αποφασίζει/ουν αν θα ταξινομηθούν σε υπάρχουσες (εννοιολογικά κοντινές κατηγορίες) ή θα δημιουργηθούν νέες κατηγορίες όπου και θα ενταχθούν. Η δημιουργία μια νέας τέτοιας κατηγορίας καθώς και τα κριτήρια αξιολόγησής της είναι εξολοκλήρου υπό την εποπτεία της Επιτροπής. Η εταιρεία που υποβάλλει την υποψηφιότητα στην κατηγορία Other δεν έχει το δικαίωμα επιλογής δημιουργίας νέας κατηγορίας ή ένταξης της υποψηφιότητάς της στις ήδη υπάρχουσες, αυτό το αναλαμβάνει αυτόματα με την υποβολή της υποψηφιότητας η Επιτροπή και την τελική απόφαση την επικυρώνει ο/οι Πρόεδρός/οι της.

ΠΥΛΩΝΑΣ 2: Commercial Development

Ο πυλώνας αφορά κάθε έργο, new development ή redevelopment, που αφορά ακίνητα ή συγκροτήματα ακινήτων που προορίζονται για εμπορική χρήση και εκμετάλλευση.

2.1 Commercial Development

  • 2.1.1 Retail
  • 2.1.2 F&B
  • 2.1.3 High-Rise Development

2.2 Hospitality Development
  • 2.2.1 Hotel Construction & Design
  • 2.2.2 Small Hotel Construction & Design
  • 2.2.3 Resort
  • 2.2.4 Wellness / Spa

2.3 Health & Fitness Development
  • 2.3.1 Health Care
  • 2.3.2 Sports & Leisure

2.4 Office Development

2.5 Mixed-use Development

2.6 Education Development

2.7 Public & Cultural

2.7 Parking Space Development

2.8 Other
Στην κατηγορία αυτή υποβάλλονται υποψηφιότητες οι οποίες δεν μπορούν να ενταχθούν σε καμία από τις ήδη υπάρχουσες κατηγορίες του συγκεκριμένου Πυλώνα. Οι υποψηφιότητες που υποβάλλονται σε αυτή την κατηγορία ελέγχονται από την Επιτροπή Αξιολόγησης και ο/οι Πρόεδρος/οι αποφασίζει/ουν αν θα ταξινομηθούν σε υπάρχουσες (εννοιολογικά κοντινές κατηγορίες) ή θα δημιουργηθούν νέες κατηγορίες όπου και θα ενταχθούν. Η δημιουργία μια νέας τέτοιας κατηγορίας καθώς και τα κριτήρια αξιολόγησής της είναι εξολοκλήρου υπό την εποπτεία της Επιτροπής. Η εταιρεία που υποβάλλει την υποψηφιότητα στην κατηγορία Other δεν έχει το δικαίωμα επιλογής δημιουργίας νέας κατηγορίας ή ένταξης της υποψηφιότητάς της στις ήδη υπάρχουσες, αυτό το αναλαμβάνει αυτόματα με την υποβολή της υποψηφιότητας η Επιτροπή και την τελική απόφαση την επικυρώνει ο/οι Πρόεδρός/οι της.

ΠΥΛΩΝΑΣ 3: Financing

Ο πυλώνας αφορά τα προσφερόμενα χρηματοδοτικά προγράμματα και λύσεις για κάθε project

3.1 Πρόγραμμα χρηματοδότησης Residential Development Project

3.2 Πρόγραμμα χρηματοδότησης Commercial Development Project

3.3 Πρόγραμμα χρηματοδότησης ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων & εγκαταστάσεων

3.4 Other
Στην κατηγορία αυτή υποβάλλονται υποψηφιότητες οι οποίες δεν μπορούν να ενταχθούν σε καμία από τις ήδη υπάρχουσες κατηγορίες του συγκεκριμένου Πυλώνα. Οι υποψηφιότητες που υποβάλλονται σε αυτή την κατηγορία ελέγχονται από την Επιτροπή Αξιολόγησης και ο/οι Πρόεδρος/οι αποφασίζει/ουν αν θα ταξινομηθούν σε υπάρχουσες (εννοιολογικά κοντινές κατηγορίες) ή θα δημιουργηθούν νέες κατηγορίες όπου και θα ενταχθούν. Η δημιουργία μια νέας τέτοιας κατηγορίας καθώς και τα κριτήρια αξιολόγησής της είναι εξολοκλήρου υπό την εποπτεία της Επιτροπής. Η εταιρεία που υποβάλλει την υποψηφιότητα στην κατηγορία Other δεν έχει το δικαίωμα επιλογής δημιουργίας νέας κατηγορίας ή ένταξης της υποψηφιότητάς της στις ήδη υπάρχουσες, αυτό το αναλαμβάνει αυτόματα με την υποβολή της υποψηφιότητας η Επιτροπή και την τελική απόφαση την επικυρώνει ο/οι Πρόεδρός/οι της.

ΠΥΛΩΝΑΣ 4: After Sales Services

O πυλώνας αφορά τις καλύτερες προσφερόμενες υπηρεσίες κατά την διάρκεια και μετά την πώληση ακινήτου

4.1. Ποιοτικός φάκελος
Η ενότητα αφορά τον προσφερόμενο ποιοτικό φάκελο που συνοδεύει ένα ακίνητο, με φωτογραφικό αρχείο, τεχνική περιγραφή μηχανικού, τεχνική έκθεση επεμβάσεων, σχέδια στατικής μελέτης, υλικά που χρησιμοποιήθηκαν.

4.2 Νομική υποστήριξη (κατά την διαδικασία αγοράς)
Συμβόλαιο αγοράς με δυνατότητα παροχής νομικής υποστήριξης του αγοραστή

4.3 Υπηρεσίες εκμετάλλευσης ακινήτου

4.4 Υπηρεσίες ασφαλιστικής κάλυψης

4.5 Other
Στην κατηγορία αυτή υποβάλλονται υποψηφιότητες οι οποίες δεν μπορούν να ενταχθούν σε καμία από τις ήδη υπάρχουσες κατηγορίες του συγκεκριμένου Πυλώνα. Οι υποψηφιότητες που υποβάλλονται σε αυτή την κατηγορία ελέγχονται από την Επιτροπή Αξιολόγησης και ο/οι Πρόεδρος/οι αποφασίζει/ουν αν θα ταξινομηθούν σε υπάρχουσες (εννοιολογικά κοντινές κατηγορίες) ή θα δημιουργηθούν νέες κατηγορίες όπου και θα ενταχθούν. Η δημιουργία μια νέας τέτοιας κατηγορίας καθώς και τα κριτήρια αξιολόγησής της είναι εξολοκλήρου υπό την εποπτεία της Επιτροπής. Η εταιρεία που υποβάλλει την υποψηφιότητα στην κατηγορία Other δεν έχει το δικαίωμα επιλογής δημιουργίας νέας κατηγορίας ή ένταξης της υποψηφιότητάς της στις ήδη υπάρχουσες, αυτό το αναλαμβάνει αυτόματα με την υποβολή της υποψηφιότητας η Επιτροπή και την τελική απόφαση την επικυρώνει ο/οι Πρόεδρός/οι της

Awards (Gold – Silver – Bronze)

Από τη βαθμολογία της Κριτικής Επιτροπής αναδεικνύονται:

• Gold,
• Silver ή/και
• Bronze βραβεία

Σημ.: Είναι πιθανό να δοθούν περισσότερα από τρία βραβεία σε κάθε ενότητα/κατηγορία βράβευσης, σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν ισοβαθμίες μεταξύ υποψηφιοτήτων, ή λιγότερα από τρία βραβεία σε κατηγορία βράβευσης, όπου οι υποψηφιότητες δεν συγκεντρώνουν την απαιτούμενη βαθμολογία.

Gold (Χρυσό)

Η μια υποψηφιότητα που συγκεντρώνει την υψηλότερη βαθμολογία της κατηγορίας. Εφόσον υπάρξει ισοβαθμία, δύνανται να δοθούν ισάριθμα Gold

Silver (Αργυρό):

Η/Οι υποψηφιότητα/ες που συγκεντρώνουν τις αμέσως επόμενες βαθμολογίες ανά ενότητα/ κατηγορία βράβευσης.

Bronze (Χάλκινο):

Η/Οι υποψηφιότητα/ες που συγκεντρώνουν την τρίτη καλύτερη βαθμολογία στην ενότητα/ κατηγορία τους.

Grand Awards

1. Platinum Awards

Το πλατινένιο βραβείο δίνεται στην υποψηφιότητα που έχει επιτύχει την κορυφαία βαθμολογία στον εκάστοτε πυλώνα. Η Κριτική Επιτροπή, με την σύμφωνη γνώμη του Προέδρου διατηρεί το δικαίωμα να μην απονείμει κάποιο ή το σύνολο των platinum awards.

2. Awards of the Year

Τα βραβεία της Χρονιάς (awards of the Year) δίνονται στους υποψηφίους που έχουν επιτύχει το μεγαλύτερο άθροισμα βαθμολογίας από τις βραβευμένες υποψηφιότητες στις διαγωνιστικές κατηγορίες.

Κάθε βραβείο συγκεντρώνει τους εξής βαθμούς:
• Platinum award 10 βαθμοί
• Gold award 7 βαθμοί
• Silver award 3 βαθμοί
• Bronze award 1 βαθμός

Τα Awards of the Year 2021 θα είναι:

Regional Project of the Year – Residential

Θα αποδοθεί στο περιφερειακό έργο, οικιστικής χρήσης, που θα επιτύχει την υψηλότερη βαθμολογία ανεξαρτήτως κατηγορίας που έχει υποβληθεί.

Regional Project of the Year – Commercial

Θα αποδοθεί στο περιφερειακό έργο, εμπορικής χρήσης, που θα επιτύχει την υψηλότερη βαθμολογία ανεξαρτήτως κατηγορίας που έχει υποβληθεί.

Developer of the Year

Θα απονεμηθεί στον Developer τα έργα του οποίου έχουν επιτύχει το μεγαλύτερο άθροισμα βαθμολογίας από τις βραβευμένες υποψηφιότητες στις διαγωνιστικές κατηγορίες

Architect of the Year

Θα απονεμηθεί στον αρχιτέκτονα τα έργα του οποίου έχουν επιτύχει το μεγαλύτερο άθροισμα βαθμολογίες από τις βραβευμένες υποψηφιότητες στις διαγωνιστικές κατηγορίες.
Deal of the Year
Θα αποδοθεί στο deal εκείνο που με βάση τη βαθμολογία αλλά και την εισήγηση της Επιτροπής αποτελεί την συμφωνία – ορόσημο για την χρονιά

Financier / Lender of the Year

Θα απονεμηθεί στο χρηματοπιστωτικό οργανισμό εκείνο οι υποψηφιότητες του οποίου έχουν επιτύχει το μεγαλύτερο άθροισμα βαθμολογίας από τις βραβευμένες υποψηφιότητες στις διαγωνιστικές κατηγορίες.

Property Company of the Year (Development and/or investment)

Θα απονεμηθεί στην εταιρεία εκείνη οι υποψηφιότητες της οποίας έχουν επιτύχει το μεγαλύτερο άθροισμα βαθμολογίας από τις βραβευμένες υποψηφιότητες στις διαγωνιστικές κατηγορίες.

Social Impact Award of the Year

Θα απονεμηθεί στο έργο εκείνο το οποίο κατά την εισήγηση της Επιτροπής έχει το μεγαλύτερο κοινωνικό αντίκτυπο αλλά και απήχηση αναβαθμίζοντας την τοποθεσία και την κοινωνική ζωή πέριξ αυτού.

Στρατηγικός Συνεργάτης

Χορηγοί Επικοινωνίας

Διοργάνωση

Official Publication

Build
Construction